วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
หน้าแรกAdvertorialTK Park ลงนามความร่วมมือ UNDP ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับอุทยานเรียนรู้เครือข่ายทั่วประเทศ

TK Park ลงนามความร่วมมือ UNDP ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับอุทยานเรียนรู้เครือข่ายทั่วประเทศ

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ร่วมลงลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ นาย เรอโน เมแยร์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 นี้ โดยมุ่งร่วมมือกันในการส่งเสริม ให้ความรู้ และผลักดันเยาวชนให้เป็นผู้นำการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ และเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ในท้องถิ่นทั่วประเทศจะมีบทบาทสำคัญในการทำงานร่วมกับ UNDP เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ให้เกิดการเชื่อมประสานและการทำงานร่วมกันระหว่างเยาวชนและภาคส่วนต่างๆ ได้

 

นอกจากนี้ ในระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ยังได้มีการจัดอบรม Train the Trainers โดยมีตัวแทนจากอุทยานการเรียนรู้เครือข่าย จำนวน 15 คน เข้าร่วมอบรมเพื่อเรียนรู้แนวทางการออกแบบการเรียนรู้สำหรับเยาวชน ผ่านหนังสือ SDG Guidebook คู่มือเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรให้ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนและเท่าเทียม

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments